Поверителност

Този документ съдържа важна информация относно потребителските данни.

СЪБИРАНИ ДАННИ

Знайте, че регистрацията НЕ е задължителна!
Потребителите могат да гледат видеоклипове без да се регистрират и без да се събира и обработва информация.
Регистрацията е необходима единствено за качване на видеоклипове и достъп до други функции.
Данните, които системата на сайта изисква при регистрация са: потребителско име, имейл адрес, държава.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Всички видеоклипове, които ни изпращате, могат да бъдат преразпределени чрез интернет и други медийни канали и може да се разглеждат от широката общественост.

Ние не използваме вашия имейл адрес или друга информация, позволяваща идентифициране на лични данни, за да изпращате търговски или маркетингови съобщения без вашето съгласие.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние не толерираме и не споделяме личната ви информация (като име или имейл адрес) с други фирми от трети страни.

СИГУРНОСТ

Вие носите отговорност за запазването на конфиденциалността на вашата парола, която се генерира автоматично от нашата система, която е криптирана.
Ние ви молим да не споделяте паролата си с никого.